Wij besteden zowel aandacht aan het leren als aan het leven op school. Een goede sfeer creëren, duidelijk maken dat pesten echt niet kan en regelmatig feesten, dat doen wij allemaal om ervoor te zorgen dat onze leerlingen graag naar school komen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat af en toe plezier hebben op school een voorwaarde is om ook goed te willen leren en werken voor die school.

Heel wat filmpjes over de school vind je op ons YouTube kanaal. Hieronder alvast een voorbeeld van een clipje.Via het keuzemenu links krijg je al een eerste blik op onze school. Verdere info krijg je uiteraard tijdens de openklasdag, de opendeurdag en/of op een ander info- of inschrijfmoment.
Het spijkerteam

Vind jij het ook zo spannend?
Een nieuwe grote school waar je nog niet iedereen kent!

"Waar is mijn lokaal?" zal je je afvragen of "Wie zijn mijn juffen en meesters? Of moet ik nu mevrouw en mijnheer zeggen?" Dat is allemaal heel spannend, dat begrijpen we. Toch hoef je niet echt zenuwachtig te zijn. Dit luik op onze website is helemaal voor jou bedoeld. Je vindt hier al heel wat antwoorden op je vragen.

In het filmpje hieronder vertellen onze eerstejaars alvast hoe zij de stap naar de grote school hebben beleefd. En wees maar zeker dat ze het even spannend vonden als jij.
Filmpje


In het menu 'Start van het schooljaar' lees je ook informatie over de eerste schooldagen en over de onthaalavond voor nieuwe leerlingen in het 1ste jaar. Eind augustus word je samen met je mama en papa uitgenodigd om kennis te maken met je titularis, met je klas, met je lokaal en noem maar op.

Je zal je draai wel snel vinden!
En om ook je klasgenoten snel te leren kennen, zijn er de tweede week al startdagen.
Eerste schooldag, onthaalavond en startdagen
Onze school voorziet in een brede basiszorg voor alle leerlingen. Zo kan je bij je vertrouwenspersoon terecht voor een goed gesprek, of helpt je titularis bij het opmaken van een studieplanning, of kan je na schooltijd in de avondstudie blijven. Indien we vaststellen dat je studiemethode nog extra aandacht verdient, kan een studiecoach je daar extra voor ondersteunen tijdens een middagpauze.

In een lessenreeks BrainGym tijdens de middag kunnen we je enkele simpele lichaamsbewegingen en ontspanningstechnieken aanleren, zodat je leert omgaan met stresssituaties en opnieuw vlotter kunt leren en werken.

Als die brede basiszorg niet volstaat, staat een team zorgcošrdinatoren klaar om een gepaste aanpassing op maat van elke leerling te zoeken. Uiteraard is het belangrijk dat dit gebeurt in overleg met jou, je ouders en de CLB-medewerkers.
Begeleiding


Sinds september 2019 startten we in ons eerste jaar met een vernieuwd aanbod omwille van de modernisering van het secundair onderwijs. We gaan voor een brede, oriënterende eerste graad, waarbij we elke leerling maximale kansen willen geven om zich te ontplooien.

Wat kan je kiezen in ons eerste jaar?

Een leerling kan vanaf het eerste jaar ervoor kiezen om Latijn te studeren. Jaarlijks maken een groot aantal leerlingen deze keuze in onze school. Via het vak Latijn ontdek je de wondere wereld van de Griekse en Romeinse goden en de fantastische verhalen van hun mythologie. Je maakt kennis met de bouwers van het geweld(dad)ige Colosseum, de uitvinders van de wellness, maar ook met de leer-, speel- en leefwereld van de Grieken en de Romeinen. Latijn maakt het leren van woorden in andere talen gemakkelijker en geeft je inzicht in hoe talen als Engels, Frans en zelfs Nederlands opgebouwd zijn. Een Latijnse tekst is een puzzel die speurwerk vraagt en die ons de wereld van nu doet begrijpen. Kortom: wil jij ervoor gaan om de bron van onze taal en cultuur te leren kennen? Door het vak Latijn aan de lessentabel toe te voegen, worden enkele andere vakken op minder tijd aangeboden. Deze leerlingen kunnen in het tweede jaar naast Latijn ook kiezen voor Grieks.

Leerlingen die kiezen voor het accent STEM zullen wekelijks gedurende 3 lesuren uitgedaagd worden in vakoverschrijdende projecten in de domeinen wetenschappen, techniek, wiskunde en informatica. In een samenleving die steeds meer vorm krijgt door wetenschap en techniek willen we leerlingen prikkelen om zich in wetenschappelijke en wiskundige materie te verdiepen. Dit willen we doen door hen te leren waarnemen, zelf te laten zoeken naar strategieën om een wetenschappelijk vraagstuk op te lossen en die mogelijke oplossingen effectief te laten uitvoeren. We zullen hen ook laten kennismaken met abstracte wetenschappelijke kennis. Daarnaast zouden we graag leerlingen kritisch met wetenschap en techniek zien omgaan en hen laten nadenken over wetenschappelijke en technische evoluties.

Deze leerlingen zullen gedurende 2 uur per week werken aan projecten in verband met maatschappij, taal en cultuur in de brede zin. We willen hen leren maatschappijkritisch te zijn door hen dingen vanuit een ander standpunt te laten bekijken. We willen hen kritisch leren nadenken over hun eigen ideeën over taal en cultuur. We zullen trachten hun culturele empathie te ontwikkelen, door open te staan voor andere culturen om zo beter zicht te krijgen op de eigen cultuur. Bij dit alles zal het ontwikkelen van de taalvaardigheid in een functionele context, zowel binnen het Nederlands als de moderne vreemde talen een belangrijke plaats krijgen. We willen immers leerlingen vormen die de maatschappij van vandaag begrijpen door de culturele en sociale wortels ervan onder de loep te nemen.

Sommige 11-jarigen weten bij de instap in het eerste jaar nog niet zo goed waar hun interesse het meest naartoe gaat en zijn nog volop bezig met het ontdekken van hun talenten. Zij maken het liefst van al nog geen keuze. Voor hen voorzien wij een lessentabel waarbij de belangrijke basisvakken uit het eerste jaar (wiskunde, Nederlands en Frans) een uur extra krijgen. Door dat extra uur is er meer tijd om datgene wat de leerling nodig heeft aan te bieden. Ofwel wordt er meer geoefend op de leerstof, ofwel wordt er extra uitdaging aangeboden. Op deze manier is er net iets meer tijd om de belangrijke basisvakken onder de knie te krijgen.

Wat een leerling in het eerste jaar ook kiest (met uitzondering van Latijn), na het eerste jaar kan nog elke keuze worden gemaakt. We willen elke leerling vanaf de start optimaal motiveren door een keuze te laten maken voor enkele lesuren, volgens persoonlijke interesse en mogelijkheden van de leerling.

Hoe ziet de lessentabel eruit voor het 1ste jaar?

Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Sport
Mens en Samenleving
Nederlands
Wiskunde
Muziek
Beeld
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Latijn

TOTAAL
1 uur
4 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
4 uur
1 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
4 uur

32 uur per week
Informatica wordt onder de naam 'Marco Polo' in verschillende vakken en projecten geïntegreerd.

Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Sport
Mens en Samenleving
Nederlands
Wiskunde
Muziek
Beeld
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
STEM

TOTAAL
1 uur
4 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
5 uur
4 uur
1 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
3 uur

32 uur per week
Informatica wordt onder de naam 'Marco Polo' in verschillende vakken en projecten geïntegreerd.
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Sport
Mens en Samenleving
Nederlands
Wiskunde
Muziek
Beeld
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Moderne talen en cultuur

TOTAAL
1 uur
4 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
5 uur
5 uur
1 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
2 uur

32 uur per week
Informatica wordt onder de naam 'Marco Polo' in verschillende vakken en projecten geïntegreerd.
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Sport
Mens en Samenleving
Nederlands
Wiskunde
Muziek
Beeld
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

TOTAAL
1 uur
5 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur
6 uur
5 uur
1 uur
1 uur
2 uur
2 uur
2 uur

32 uur per week
Informatica wordt onder de naam 'Marco Polo' in verschillende vakken en projecten geïntegreerd.

In het tweede jaar (vanaf september 2020) maken alle leerlingen een keuze voor 5 lesuren in de week. Wat die keuze ook is, vanaf het derde jaar kunnen zij nog elke keuze maken (met uitzondering van Latijn en Grieks). We besteden in de loop van het tweede jaar ruim aandacht aan de verschillende keuzemogelijkheden die er zijn vanaf het derde jaar.


Wat kan je kiezen in ons tweede jaar (vanaf september 2020)?

Leerlingen die in het eerste jaar kiezen voor Latijn, kunnen er eventueel voor kiezen om in het tweede jaar hun pakket klassieke talen uit te breiden met de studie van het Grieks. Zij leren Latijnse en/of Griekse teksten lezen en interpreteren. Zij leren hun kennis van het taalsysteem inzetten bij het lezen van teksten en oefenen de transfer naar andere talen. Ze scherpen daarmee het eigen taalgevoel en de leesvaardigheid aan. Ze mogen de beeldende kracht van taal en teksten beleven, genieten ervan en gaan er creatief mee om. Ze worden tenslotte bewust van de invloed van de oudheid op onze maatschappij en van de verschillen en de gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.

Moderne talen Gedurende drie extra lesuren wordt de algemene vorming van de talen Engels, Frans en Nederlands verbreed en verdiept. Leerlingen zullen communicatief vaardiger worden in de verschillende talen. Zij zullen soms in rechtstreeks contact met anderstaligen communiceren. We proberen hun openheid voor andere talen te vergroten en hen tot een genuanceerder beeld van cultuur te laten komen door aspecten van het dagelijks leven in verschillende culturen te vergelijken. Tot slot is het van belang dat jongeren van taal en cultuur leren genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan.

Wetenschappen In het extra deel Wetenschappen ligt de nadruk op het onderzoeken van natuur- en technisch wetenschappelijke verschijnselen en ideeën enerzijds en het verwerven van inzicht in de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijkse leven anderzijds. In contexten die kunnen gelinkt worden aan sport-, biotechnologische en technologische wetenschappen leren de leerlingen onderzoeken en krijgen de leerlingen een breed smaakpalet van wetenschappen aangeboden. De leerlingen leren ook om hun ICT-vaardigheden hier functioneel in te zetten.

Deze leerlingen verkennen interessegebieden waarin STEM een belangrijke rol speelt zoals mechatronica, communicatie- en informatietechologie, levenswetenschappen, constructies en ruimtelijke ontwikkeling. Zij onderzoeken uitdagingen om ideeën om te zetten in een prototype dat voldoet aan vooropgestelde criteria.

De jongeren leren creatief en analytisch denken bij het oplossen van problemen en ze leren hun keuzes beargumenteren. Daarnaast gebruiken ze zelfgemaakte modellen zoals tekeningen, schaalmodellen en voorstellingswijzen om te visualiseren, te beschrijven en te verklaren. Zij leren ook doelgericht hulpmiddelen kiezen en gebruiken.

Wat een leerling in het tweede jaar ook kiest (met uitzondering van Grieks en Latijn), na de eerste graad kan nog elke keuze worden gemaakt. We willen elke leerling vanaf de start optimaal motiveren door een keuze te laten maken voor enkele lesuren, volgens persoonlijke interesse en mogelijkheden van de leerling.


Hoe ziet de lessentabel eruit voor het 2de jaar?

Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Sport
Nederlands
Wiskunde
Muziek
Beeld
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Latijn

TOTAAL
2 uur
4 uur
2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
5 uur
1 uur
1 uur
2 uur
1 uur
1 uur
5 uur

32 uur per week
Informatica wordt onder de naam 'Marco Polo' in verschillende vakken en projecten geïntegreerd.
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Sport
Nederlands
Wiskunde
Muziek
Beeld
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Latijn
Grieks

TOTAAL
2 uur
3 uur
2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
4 uur
1 uur
1 uur
2 uur
1 uur
1 uur
4 uur
3 uur

32 uur per week
Informatica wordt onder de naam 'Marco Polo' in verschillende vakken en projecten geïntegreerd.
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Sport
Nederlands
Wiskunde
Muziek
Beeld
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Moderne talen
Wetenschappen

TOTAAL
2 uur
4 uur
2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
5 uur
1 uur
1 uur
2 uur
1 uur
1 uur
3 uur
2 uur

32 uur per week
Informatica wordt onder de naam 'Marco Polo' in verschillende vakken en projecten geïntegreerd.
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Sport
Nederlands
Wiskunde
Muziek
Beeld
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
STEM-wetenschappen

TOTAAL
2 uur
4 uur
2 uur
2 uur
2 uur
4 uur
5 uur
1 uur
1 uur
2 uur
1 uur
1 uur
5 uur

32 uur per week
Informatica wordt onder de naam 'Marco Polo' in verschillende vakken en projecten geïntegreerd.

Je komt te weten in welke klas je zit, wie je klasgenoten zijn en wie je titularis is. We controleren ook of je boeken reeds thuis geleverd zijn.. Zo kan je met een gerust gevoel op je eerste schooldag vertrekken.
31 augustus 2021 - Onthaalavond
We gaan gedurende de dag tijd nemen om elkaar te leren kennen, maar we gaan ook heel wat te weten komen over het leven en leren op het Spijker. Onze welkomstmap is onze veilige gids voor de eerste schooldag.
1 september 2021 - Eerste schooldag


08.20 uur - naar de klas
08.30 uur - 1ste lesuur
09.20 uur - 2de lesuur
10.10 uur - speeltijd
10.25 uur - 3de lesuur
11.15 uur - 4de lesuur
12.05 uur - middagpauze
13.15 uur - 5de lesuur
14.05 uur - 6de lesuur
14.55 uur - speeltijd
15.10 uur - 7de lesuur
16.00 uur - einde schooldag
Elke maandag is er tussen 12.50u en 13.15 uur een klasuur, waarin vakoverschrijdende of vakgebonden onderwerpen aan bod kunnen komen. Woensdag stoppen de lessen om 12.00 uur.

Zoals je hierboven in het filmpje van de school al zag, zijn er tal van middagactiviteiten op onze school. Zo zijn er bijwerkklassen voor leerlingen die graag een extra woordje uitleg krijgen van klasgenoten, of kan je deelnemen aan ontspannende activiteiten zoals middagsport, schaakklas, muziekklas, klassencompetitie, pingpongen, enz. Ook kan je genieten van ons prachtige park, activiteiten op het sportplein of sla gezellig een babbeltje met klasgenoten op de speelplaats.
middagactiviteiten

Zolang het Spijker bestaat, is ook het leerkrachtenfeest, het LKF een begrip! Naar jaarlijkse traditie organiseren onze zesdejaars tegen het eind van de maand januari een groots opgezet spektakel om hun leerkrachten te bedanken. De zesdejaars schrijven het verhaal, bedenken het hele scenario en begeleiden een 200-tal leerlingen uit de lagere jaren naar het opvoeren van een prachtige show. Jaarlijks staan we versteld van de diverse talenten van onze leerlingen die we op dat moment mogen aanschouwen. Een traditie om fier op te zijn!
Leerkrachtenfeest, LKF

Elk jaar opnieuw stijgt de spanning tegen begin december: zal de Sint ook dit jaar weer naar het Spijker komen? Hij is tot nu toe al elk jaar gekomen, maar steeds opnieuw is het vol spanning afwachten of de creatieve brieven en de Sinterklaasliedjes zullen beantwoord worden met een bezoek en bijhorend Sinterklaastoneel door de leerkrachten.
De Sint

Meestal op een zonnige middag in mei eten we met zijn allen buiten tijdens onze jaarlijkse picknick. De leerlingenraad van de 2de graad steekt dit evenement in mekaar: zij kiezen een thema waarin elke klas attributen zoekt of zich verkleedt en zij zorgen voor muziek en een geweldige sfeer.
Picknick

Wij geloven dat leerlingen pas goed kunnen studeren als ze zich ook goed kunnen ontspannen en voor velen betekent dat actief bezig zijn. Daarom vinden wij het prima dat onze LO-collega's jaarlijks een sportdag organiseren voor al onze leerlingen. Daarnaast zijn we blij dat we vanaf september een splinternieuw voetbalveld in kunstgras en een Finse looppiste in gebruik kunnen nemen.
Sport op school

Uiteraard vinden wij het als school heel belangrijk deze boodschap uit te dragen naar onze leerlingen. Het hele schooljaar door werken we preventief aan pesten door te proberen voor een goede sfeer te creëren zowel in de school als geheel als in elke klas afzonderlijk. Daarnaast pakken wij pesten aan wanneer het ons gemeld wordt en organiseren we jaarlijks in de Vlaamse week tegen het pesten heel wat activiteiten, zoals "Spijker zingt en danst" om dit thema onder de aandacht te brengen en de sfeer op school een boost te geven.
Pesten dat kan niet!

Op welk moment bereiden we een klasactiviteit voor onze leerlingen? Wanneer voeren we een klasgesprek rond een conflict in de klas? Wat is een geschikt moment om nieuwe afspraken over de orde op het domein te bespreken? En wanneer wordt de kamerverdeling besproken voor onze startdagen? Al deze vragen en nog veel meer kunnen aan bod komen tijdens het klasuur, een handig, wekelijks halfuurtje dat de titularis samen met de klas tijd heeft voor andere zaken dan het gewone lesgebeuren.
Klasuur

Wil je tijdens de pauzes graag je energie kwijt of heb je nood aan wat frisse lucht in een groene omgeving? Dan kan je in ons park terecht! Ook sommige lessen kan je leerkracht laten doorgaan in de natuur. Daarvoor hebben wij midden in ons park een openluchtklas.
Park met openluchtklas


De groene omgeving van de school maakt er naartoe fietsen heel aangenaam. Daarom kiezen ook veel leerlingen ervoor om met de fiets naar school te komen. De fietsenstallingen zijn tijdens de lesuren niet vrij toegankelijk om diefstal tegen te gaan. Maar veiligheid voorop... Klik op onderstaande afbeelding om een overzicht te krijgen van veilige routes naar school en de gevaarlijke punten!
met de fiets
De school is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, er rijden heel wat bussen die stoppen aan de halte van het Spijker. Vaak worden er extra-bussen ingelegd bij het begin en het einde van de lessen. Bovendien regelt De Lijn in de proefwerkperiodes de busdiensten volgens de uren van de proefwerken. Voor informatie of eventuele klachten wat betreft diensten van DE LIJN kan u steeds terecht op volgende website : www.delijn.be of tel. 014/ 47 14 90.Blijf op de hoogte van omleidingen op jouw lijn
De bussen van De lijn moeten vaak een omleiding volgen door wegenwerken of evenementen. Wil jij hier graag op voorhand van op de hoogte zijn? Schrijf je in op de nieuwsbrieven van De Lijn.

Hoe schrijf je je in?
  • Surf naar www.delijn.be en meld je aan.
  • Selecteer de bus- of tramlijnen waarover je info wilt ontvangen.
  • Klik op "ontvang e-mailmeldingen".

Bekijk de korte instructiefilm op www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief.
met het openbaar vervoer
Jongeren van het zesde leerjaar en hun ouders kunnen onze school beter leren kennen tijdens onze virtuele openklasdagen!

Op zondag 9 mei stellen we normaal gezien tussen 10u en 16u onze school voor aan alle geïnteresseerde bezoekers tijdens de opendeurdag. Corona heeft hier helaas anders over beslist. Onze opendeurdag kan jammer genoeg ook dit jaar niet doorgaan.

Inschrijven
1. Vul deze informatiefiche in.

2. Nadat u het formulier hebt ingevuld, zal een collega contact met u opnemen om de inschrijving te voltooien.

3. Indien u problemen ondervindt met het invullen van het formulier, kan u de school ieder weekdag contacteren op het nummer 03 314 55 36.